Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân có đáp án

  • 256 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Các đơn vị đo khối lượng được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

Xem đáp án

Đáp án: D. tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Các đơn vị đo khối lượng được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

Xem đáp án

Đáp án: C. g, dag, hg, kg, yến, tạ, tấn


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận