Trắc nghiệm Chia một số thập phân cho một số thập phân có đáp án (Vận dụng)

  • 1285 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình chữ nhật có diện tích là 53,9, chiều rộng là 5,5cm.

Vậy chu vi của hình chữ nhật đó là ... cm.

Xem đáp án

Đáp án A

Chiều dài hình chữ nhật đó là:

53,9:5,5=9,8(cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(9,8+5,5)×2=30,6(cm)

Đáp số: 30,6cm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 30,6.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết 2,5 lít dầu cân nặng 1,9kg. Vậy 7,5 lít dầu cân bằng ... kg.

Xem đáp án

Đáp án D

Cách 1:

1 lít dầu cân nặng số ki-lô-gam là:

1,9 : 2,5 = 0,76 (kg)

7,5 lít dầu cân nặng số ki-lô-gam là:        

0,76 × 7,5 = 5,7 (kg)

Cách 2:

7,5 lít dầu gấp 2,5 lít dầu số lần là:           

7,5 : 2,5 = 3 (lần)

7,5 lít dầu cân nặng số ki-lô-gam là:          

1,9 × 3 = 5,7 (kg)

Đáp số: 5,7kg.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 5,7.


Câu 3:

May mỗi bộ quần áo hết 2,7m vải. Hỏi có 121,7m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa bao nhiêu mét vải?

Xem đáp án

Đáp án D

Đặt tính rồi thực hiện tính ta có:

121,7 : 2,7 = 45 dư 0,2

Vậy nếu có 121,7m vải thì may được nhiều nhất 45 bộ quần áo và còn thừa 0,2 mét vải.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một cửa hàng có hai thùng dầu, thùng to có 75,5 lít dầu, thùng bé có ít hơn thùng to 23,5 lít dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75 lít dầu. Sau khi bán đi một số chai dầu thì cửa hàng còn lại 68 chai dầu. Vậy cửa hàng đã bán được ... lít dầu.

Xem đáp án

Đáp án A

Thùng bé có số lít dầu là  

75,5 − 23,5 = 52 (lít)

Cả hai thùng có số lít dầu là:

75,5 + 52 = 127,5 (lít)

127,5 được chia vào số chai dầu là:

127,5 : 0,75 = 170 (chai)

Cửa hàng đã bán số chai dầu là:

170 – 68 = 102 (chai)

Cửa hàng đã bán được số lít dầu là:       

0,75 ×  102 = 76,5 (lít)

Đáp số: 76,5 lít.

Vậy đáp án đúng cần điền vào ô trống là 76,5.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một cửa hàng lần thứ nhất nhập về 224 kg gạo, lần thứ hai nhập về nhiều hơn lần nhất 159,5 kg gạo. Người ta đem hết số gạo đã mua chia đều vào các bao nhỏ, mỗi bao nặng 13,5kg.

Vậy cửa hàng chia được tất cả c bao gạo như thế.

Xem đáp án

Đáp án C

Lần thứ hai cửa hàng nhập về số ki-lô-gam gạo là:

224 + 159,5 = 383,5 (kg)

Hai lần cửa hàng nhập về tất cả số ki-lô-gam gạo là:             

224 + 383,5 = 607,5 (kg)

Cửa hàng chia được số bao gạo là:          

607,5 : 13,5 = 45 (bao)

Đáp số: 45 bao.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 45.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận