Trắc nghiệm chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là số thập phân (Thông hiểu)

  • 173 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm x, biết 63 : x = 5

Xem đáp án

Đáp án A

63:x=5x=63:5x=12,6

Vậy x = 12,6.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống: ... × 8 = 54

Xem đáp án

Đáp án C

Số cần điền vào ô trống là:

54 : 8 = 6,75

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 6,75.


Câu 3:

Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống: 53 : 4 ... 13,5

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: 53 : 4 = 13,25

Mà 13,25 < 13,5

Vậy 53 : 4 < 13,5.


Câu 4:

14 là giá trị của biểu thức nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

+) 14 : 1 + 2 = 14 + 2 = 16

+) 32 + 7 : 4 = 32 + 1,25 = 33,25

Vậy biểu thức 4,5 + 95 : 8 – 2,375 có giá trị là 14.


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

8 chia cho bao nhiêu thì được kết quả là 5?

Xem đáp án

Đáp án A

Theo bài ra ta có phép tính sau:

8 : ? = 5

Vậy số cần tìm là:

8 : 5 = 1,6

Nên ta chọn đáp án đúng là 1,6


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận