Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC hay, ngắn gọn

  • 377 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn có:

Xem đáp án

Đáp án: A. Vì linh kiện có 2 tiếp giáp P – N là tranzito, 3 tiếp giáp P – N tirixto, các lớp bán dẫn ghép nối tiếp là triac.


Câu 2:

Linh kiện điôt có:

Xem đáp án

Đáp án: A. Vì điôt bán dẫn không có cực G; A1, A2 là cực của điac.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án

Đáp án: C. Vì điôt ổn áp dùng để ổn định điện áp một chiều.


Câu 4:

Đâu là kí hiệu điôt bán dẫn:

Xem đáp án

Đáp án: B.

Vì đáp án A sai vị trí cực, đáp án C vẽ kí hiệu thiếu, đáp án D là kí hiệu tirixto.


Câu 5:

 Tirixto cho dòng điện đi qua khi:

Xem đáp án

Đáp án: A. Vì tirixto mở khi và chỉ khi phân cực thuận và cực điều khiển dương.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận