Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 16 có đáp án

  • 7842 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nhiệt độ nào là an toàn trong nấu nướng ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Nhiệt độ an toàn trong nấu nướng là: 100oC - 115oC – Hình 3.14 SGK trang 77


Câu 2:

Vi khuẩn sinh sôi và nảy nở mạnh nhất ở nhiệt độ nào ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Vi khuẩn sinh sôi và nảy nở mạnh nhất ở nhiệt độ: 0oC - 37oC – Hình 3.14 SGK trang 77


Câu 3:

Sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm được gọi là: Nhiễm độc thực phẩm – SGK trang 77


Câu 4:

Thế nào là nhiễm trùng thực phẩm?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Nhiễm trùng thực phẩm là sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào thực phẩm - SGK trang 77


Câu 5:

Các biện pháp nào được sử dụng để phòng tránh nhiễm độc thực phẩm?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Các biện pháp được sử dụng để phòng tránh nhiễm độc thực phẩm:

- Không ăn những thức ăn nhiễm vi sinh vật và độc tố

- Không dùng thức ăn bản thân có sẵn chất độc

- Không sử dụng đồ hộp hết hạn sử dụng - SGK trang 79


4.5

Đánh giá trung bình

75%

0%

25%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Loan Lê

3 năm trước

Lanh Nguyenngoclanh

Cảm ơn chương trình đã đào tạo ❤
H

2 năm trước

Hoàng Minh

V

1 năm trước

Vân Anh Phạm

Bình luận


Bình luận

trương thị hải anh
21:33 - 05/01/2022

Vi khuẩn sinh sôi và nảy nở mạnh nhất ở nhiệt độ nào ?

A. -10oC - 25oC

B. 50oC - 60oC

C. 0oC - 37oC

D. Tất cả đều đúng