Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 25 có đáp án

  • 2239 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Thu nhập của người đang làm việc ở cơ quan, xí nghiệp không bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Thu nhập của người đang làm việc ở cơ quan, xí nghiệp bao gồm: tiền công, tiền lương, tiền thưởng. Tiền trợ cấp xã hội là thu nhập của thương binh và gia đình liệt sĩ – SGK trang 126


Câu 2:

Thu nhập chính của người bán hàng là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Thu nhập chính của người bán hàng là: tiền lãi bán hàng – SGK trang 126


Câu 3:

Thu nhập của các loại gia đình ở Việt Nam gồm mấy loại ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Thu nhập của các loại gia đình ở Việt Nam gồm 3 loại:

+ Thu nhập gia đình công nhân viên chức

+ Thu nhập gia đình sản xuất

+ Thu nhập người buôn bán, dịch vụ - SGK trang 126


Câu 4:

Các nguồn thu nhập của gia đình bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Các nguồn thu nhập của gia đình bao gồm:

+ Thu nhập bằng tiền

+ Thu nhập bằng hiện vật – SGK trang 124, 125


Câu 5:

Thu nhập bằng hiện vật gồm có:

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Thu nhập bằng hiện vật gồm có: Đồ mỹ nghệ, lúa gạo, gia súc gia cầm… - SGK trang 125


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Ngoc's Y's

Bình luận


Bình luận