Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 có đáp án

  • 2064 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Con người có những nhu cầu gì trong cuộc sống?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Con người có những nhu cầu trong cuộc sống như:

+ May mặc.

+ Ăn uống

+ Giải trí, đi lại, thăm viếng – Bảng 5 SGK trang 129


Câu 2:

Chi tiêu trong gia đình là gì?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Chi tiêu trong gia đình là:

+ Các chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất

+ Các chi phí để đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần


Câu 3:

Nhu cầu vật chất là những nhóm nhu cầu nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Nhu cầu vật chất là những nhóm nhu cầu về: Ăn uống, may mặc, mua nhà, khám bệnh… – SGK trang 128


Câu 4:

Nhu cầu văn hóa tinh thần là những nhóm nhu cầu nào?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Nhu cầu văn hóa tinh thần là những nhóm nhu cầu: Thăm viếng bạn bè, du lịch, xem phim… - SGK trang 129


Câu 5:

Làm thế nào để cân đối thu chi trong gia đình ?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Để cân đối thu chi trong gia đình:

+ Phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu

+ Chỉ chi tiêu khi thực sự cần thiết

+ Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập – SGK trang 133


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận