Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 5 có đáp án

  • 2369 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Khâu mũi thường là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Khâu mũi thường là: Dùng kim chỉ tạo thành những mũi lặn, mũi nổi cách đều nhau – SGK trang 27


Câu 2:

Khâu mũi đột mau là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Khâu mũi đột mau là: Mỗi mũi chỉ nổi được tạo thành bằng cách đưa kim lùi lại 3-4 canh sợi vải, rồi khâu tiến lên 3-4 khâu sợi vải – SGK trang 27


Câu 3:

Khâu vắt là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Khâu vắt là: Khâu đính mép gấp của vải với vải nền bằng các mũi chỉ vắt – SGK trang 28


Câu 4:

Khâu vắt dùng để:

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Khâu vắt dùng để may viền gấp mép


Câu 5:

Cách khâu đột mau và khâu mũi thường:

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Cách khâu đột mau và khâu mũi thường: Lên kim mặt trái, xuống kim mặt phải – SGK trang 27, 28


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

3 năm trước

Phuoc Nguyen

b

2 năm trước

bùi huyền minh thư

Bình luận


Bình luận