Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 6 có đáp án

  • 2094 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hình dạng đầu các ngón tay của bao tay trẻ sơ sinh:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Hình dạng đầu các ngón tay của bao tay trẻ sơ sinh là nửa đường tròn – Hình 1.17 SGK trang 29


Câu 2:

Kích thước chiều dài bao tay trẻ sơ sinh:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Kích thước chiều dài bao tay trẻ sơ sinh là 13 cm (SGK trang 28)


Câu 3:

Bán kính nửa đường tròn phù hợp với bao tay trẻ sơ sinh:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Bán kính nửa đường tròn phù hợp với bao tay trẻ sơ sinh là 4,5 cm (SGK trang 28, 29)


Câu 4:

Cách thêu trang trí bao tay trẻ sơ sinh:

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Cách thêu trang trí bao tay trẻ sơ sinh là thêu xong mới khâu vì sau khi khâu vòng cổ tay và luồn dây chun sẽ rất khó thêu trang trí


Câu 5:

Cách khâu bao tay trẻ sơ sinh:

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Cách khâu bao tay trẻ sơ sinh là úp hai mặt phải vào nhau – SGK trang 29


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận