Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 8 có đáp án

  • 2718 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nhà có vai trò như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Nhà có vai trò:

+ Là nơi trú ngụ của con người

+ Bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên

+ Là nơi đáp ứng nhu cầu của con người – SGK trang 34)


Câu 2:

Nhà ở của Việt Nam có mấy dạng?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Nhà ở của Việt Nam có 3 dạng:

+ Nhà ở nông thôn

+ Nhà ở thành phố, thị xã, thị trấn

+ Nhà ở miền núi – SGK trang 37, 38)


Câu 3:

Căn cứ vào hoạt động của các gia đình, nơi ở thường có mấy khu chính?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Căn cứ vào hoạt động của các gia đình, nơi ở thường có 7 khu chính – SGK trang 35


Câu 4:

Nhà ở miền núi thường sử dụng kiểu loại nhà nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Nhà ở miền núi thường sử dụng kiểu nhà sàn – SGK trang 38


Câu 5:

Nhà chật, nhà một phòng cần sắp xếp đồ đạc như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Nhà chật, nhà một phòng cần sắp xếp đồ đạc như:

+ Sử dụng màn gió, bình phong, tủ tường

+ Sử dụng đồ đạc có nhiều công dụng – SGK trang 36)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

4 năm trước

Huỳnh Đặng Quốc

T

3 năm trước

Thanh Huyền

j

2 năm trước

jjjjjjjjjjjjj

B

2 năm trước

Bùi Hải Nam

rất tốt

Bình luận


Bình luận

jjjjjjjjjjjjj
10:48 - 24/12/2020

hay