Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 9 có đáp án

  • 2114 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Sắp xếp đồ đạc trong nhà hợp lý cần tuân theo mấy bước ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Sắp xếp đồ đạc trong nhà hợp lý cần tuân theo 4 bước:

Bước 1: Chọn khu vực nhà ở

Bước 2: Chuẩn bị đồ đạc trong khu vực

Bước 3: Vẽ sơ đồ sắp xếp theo tỉ lệ thu nhỏ

Bước 4: Thực hiện sắp xếp theo sơ đồ – SGK trang 35, 36)


Câu 2:

Bước thứ 3 khi tiến hành sắp xếp đồ đạc trong phòng là gì ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Bước thứ 3 khi tiến hành sắp xếp đồ đạc trong phòng là vẽ sơ đồ sắp xếp theo tỉ lệ thu nhỏ


Câu 3:

Trong phòng sinh hoạt chung không nên sắp xếp loại đồ đạc nào ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Trong phòng sinh hoạt chung không nên sắp xếp bàn học


Câu 4:

Sau khi vẽ sơ đồ sắp xếp đồ đạc ta cần làm gì ở bước tiếp theo ?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Sau khi vẽ sơ đồ sắp xếp đồ đạc ta cần thực hiện sắp xếp theo sơ đồ


Câu 5:

Nên đặt tủ quần áo ở vị trí nào trong phòng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Tủ quần áo nên đặt ở góc phòng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận