Trắc nghiệm Đại cương về dòng điện xoay chiều có đáp án (Nhận biết)

  • 1923 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho một khung dây dẫn phẳng có diện tích S quay đều với tốc độ góc quanh một trục vuông góc với các đường cảm ứng từ B. Trong khung dây xuất hiện: 

Xem đáp án

Khung dây dẫn phẳng có diện tích S quay đều với tốc độ góc quanh một trục vuông góc với các đường cảm ứng từ B, theo hiện tượng cảm ứng điện từ trong khung hình thành suất điện động cảm ứng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Suất điện động cảm ứng trong một khung dây phẳng có biểu thức e=E0cosωt+φ. Khung gồm N vòng dây. Từ thông cực đại qua mõi vòng dây của khung dây là:

Xem đáp án

Từ thông qua mõi vòng dây được xác định bởi biểu thức E0Nω

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Suất điện động trong khung dây có tần số phụ thuộc vào yếu tố nào khi cho khung dây quay đều quanh trục vuông góc với đường sức từ của một từ trường đều?

Xem đáp án

Ta có: f=ω2π

 Tần số của suất điện động trong khung phụ thuộc vào tốc độ góc của khung dây.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận