Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 20 (có đáp án): Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp

  • 4139 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) bao gồm có

Xem đáp án

 Giải thích: Mục I, SGK/74 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 2:

Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí là

Xem đáp án

 Giải thích: Mục I, SGK/74 địa lí 10 cơ bản

Đáp án: B


Câu 3:

Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí trùng với giới hạn phía trên của

Xem đáp án

 Giải thích: Mục I, SGK/74 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 4:

Giới hạn phía dưới của lớp vỏ địa lí là

Xem đáp án

 Giải thích: Mục I, SGK/74 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D.


Câu 5:

Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa

Xem đáp án

 Giải thích: Mục II, SGK/75 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nhi Nguyen

Bình luận


Bình luận