Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 24 (có đáp án): Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

  • 5345 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu xã hội được gọi là

Xem đáp án

 Giải thích: Mục I, SGK/93 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 2:

Mật độ dân số là

Xem đáp án

 Giải thích: Mục I, SGK/93 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án B.


Câu 3:

Nhân tố quyết định nhất tới sự phân bố dân cư là

Xem đáp án

 Giải thích: Mục I, SGK/94 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C.


Câu 4:

Hai loại hình quần cư chủ yếu là

Xem đáp án

 Giải thích: Mục II, SGK/94 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B.


Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây là của quần cư nông thôn?

Xem đáp án

 Giải thích: Mục II, SGK/95 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
22:39 - 26/12/2021

tem