Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 25 (có đáp án): Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

  • 2005 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Dựa vào bảng 22, hình 25 SGK Địa lí 10, trả lời các câu hỏi sau:

Nhận xét nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

 Giải thích: Diện tích lục địa chủ yếu ở bán cầu Bắc và đại bộ phận dân cư cũng cư trú ở bán cầu Bắc. Nhiều nhất ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.


Câu 2:

Khu vực dân cư phân bố với mật độ dân số cao nhất là

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích:

- Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều theo không gian.

- Mật độ dân số cao nhất ở Tây Âu, Đông Á, Đông Nam Á, Trung – Nam Á với mật độ dân số trên 100 người/km2.

- Mật độ dân số thấp ở châu Đại Dương, Bắc Mỹ, Trung – Nam Phi, Nam Mỹ,… với mật độ dân số dưới 50 người/km2


Câu 3:

Đại bộ phận dân cư thế giới tập trung ở châu lục/khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Đại bộ phận dân cư sống ở châu Á (Đông Á, Đông Nam Á, Nam – Trung Á,…) và thưa ở châu Đại Dương, châu Phi.

Đáp án D.


Câu 4:

Khu vực nào dưới đây có mật độ dân số dưới 10 người/km2 ?

Xem đáp án

 Đáp án B.

Giải thích: Dân cư thưa ở châu Đại Dương, châu Phi. Thậm chí ở châu Đại Dương còn có mật độ khoảng 5 người/km2


Câu 5:

Khu vực nào dưới đây có mật độ dân số từ trên 200 người/km2 ?

Xem đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Đại bộ phận dân cư sống ở châu Á như Đông Á, Đông Nam Á, Nam – Trung Á,... Trong đó ở khu vực phía Đông Trung Quốc có mật độ dân số trên 200 người/km2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận