Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 31 (có đáp án): Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng

  • 14984 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Các ngành kinh tế muốn phát triển được và mang lại hiệu quả kinh tế cao đều phải dựa vào sản phẩm của ngành nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/118 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 2:

Trong sản xuất công nghiệp, khi tác động vào đối tượng lao động thì sản phẩm sẽ là

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/119 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 3:

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/119 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 4:

Sản phẩm của ngành công nghiệp có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/118 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Tỉ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP của một nước mà cao sẽ phản ánh được rõ nhất điều nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I, SGK/118 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


4

Đánh giá trung bình

70%

10%

10%

10%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hằng Bobby

4 năm trước

Tùng Nguyễn

4 năm trước

Nguyễn Thành Trương

H

3 năm trước

Huỳnh Anh Tùng

T

3 năm trước

Thảo Nguyên

3 năm trước

Khải Trần Quang

C

3 năm trước

Chiến Dora

N

2 năm trước

Nguyễn Như Khánh Toàn

l

2 năm trước

lunglinh le

H

2 năm trước

Hương Ly

Bình luận


Bình luận

Duyên Nguyễn
12:21 - 28/02/2021

câu 12 đáp án C

le huong
20:31 - 24/03/2021

cau 12 dap an c

Zune Aniaon
19:56 - 20/05/2021

12 phải là C

Thanh Xuân Nguyễn
19:33 - 07/03/2022

lỗi câu 12

Hà Kiệt
21:55 - 11/03/2022

CÂU 12 C