Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 33 (có đáp án): Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

  • 8512 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là

Xem đáp án

Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 2:

Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung?

Xem đáp án

Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 3:

Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là

Xem đáp án

Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 4:

Bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ là đặc điểm của

 

Xem đáp án

Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 5:

Nhận định nào sau đây là một trong những đặc điểm của vùng công nghiệp?

 

Xem đáp án

Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C


4

Đánh giá trung bình

67%

0%

0%

33%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Huỳnh Anh Tùng

1 năm trước

Đào Ngọc

1 năm trước

tới pờ rồ siu cấp zũ trụ hư há hà há hà

quá nhiều câu SAI

Bình luận


Bình luận

Zune Aniaon
11:33 - 04/03/2021

Câu 4C chứ

Trần Khánh Linh
20:41 - 09/03/2021

câu này là C chứ ạ?

Thi Giang Le
22:22 - 16/03/2021

3D nhé thằng ngu

Anh Phạm Quang
21:07 - 12/03/2022

Bình tĩnh nào

Quang Hưng
08:52 - 24/03/2021

3 D

Quang Hưng
08:52 - 24/03/2021

4 C