Trắc nghiệm Địa lí 10 Chương 3 (có đáp án): Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

  • 2756 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Khí quyển là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Không khí bao gồm các thành phần nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây không đúng về tầng đối lưu

Xem đáp án

Đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận