Trắc nghiệm Địa lí 10 Chương 3 (có đáp án): Sông. Thủy triều. Dòng biển

  • 2123 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nguyên nhân chủ yếu hình thành sóng là do

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Sóng thần hình thành không phải do nguyên nhân nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Thủy triều được hình thành chủ yếu do

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Dao động thủy triều lớn nhất khi

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Dao động thủy triều nhỏ nhất khi

Xem đáp án

Đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Chấy Nè

Bình luận


Bình luận