Trắc nghiệm Địa lí 10 Chương 3 (có đáp án): Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

  • 1994 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các đai khí áp phân bố như thế nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Trên thực tế, các đai khí áp phân bố không liên tục mà bị chia cắt thành các đai khí áp riêng biệt do nguyên nhân nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng về nguyên nhân thay đồi khí áp?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Càng lên cao khí áp càng giảm do nguyên nhân nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Nhận định nào sau đây chính xác về nguyên nhân hình thành các đai khí áp trên Trái Đất

Xem đáp án

Đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận