Trắc nghiệm Địa lí 10 Chương 3 (có đáp án): Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

  • 2815 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Ngoại lực là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Nguyên nhân chủ yếu sinh ra ngoại lực là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Ngoại lực tác động đến địa hình bề mặt Trái Đất thông qua các quá trình ngoại lực nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Quá trình phong hóa bao gồm các quá trình nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Tác nhân nào sau đây không phải của phong hóa lí học

Xem đáp án

Đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận