Trắc nghiệm Địa lí 10 Chương 3 (có đáp án): Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

  • 2426 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Lực phát sinh từ bên trong Trái Đất được gọi là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Một trong những nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra nội lực là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây không đúng về vận động theo phương thẳng đứng

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Hiện tượng uốn nếp là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây không đúng về hiện tượng uốn nếp

Xem đáp án

Đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận