Trắc nghiệm Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có đáp án (Nhận biết)

  • 1424 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình
hộp chữ nhật.
Vậy phát biểu trên là đúng.
Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

 Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án
  • Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).                                   
  • Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Vậy cả A và B đều đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta làm thế nào?

Xem đáp án

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào?

Xem đáp án

Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Bạn Minh nói: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

Bạn Lan nói: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích của tất cả 6 mặt của hình hộp chữ nhật.

Theo em, bạn nào nói đúng, bạn nào nói sai?

Xem đáp án

Ta có:

+ Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích của tất cả 6 mặt của hình hộp chữ nhật.

+ Do đó, muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Vậy cả hai bạn đều nói đúng.

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

1 năm trước

tran tho

Bình luận


Bình luận