Trắc nghiệm Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có đáp án (Thông hiểu)

  • 1420 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

 Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Cho hình lập phương như hình vẽ:cm2

Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là …. .

Xem đáp án

Diện tích một mặt của hình lập phương đó là:

6 × 6 = 36 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:           

36 × 4 = 144 (cm2)

Đáp số: 144.cm2

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 144.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

lập phương đó là:

Xem đáp án

Lời giải:

Diện tích một mặt của hình lập phương đó là:                 

0,5 × 0,5 = 0,25 (m2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:           

0,25 × 4 = 1 (m2)             

1m2 = 100dm2

Đáp số: 100.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

 Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 8m là …. m2

Xem đáp án

Diện tích một mặt của hình lập phương đó là:

8 × 8 = 64 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

64 × 6 = 384 (m2)

Đáp số: 384m2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 384.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Một hình lập phương có chu vi đáy là 28dm. Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

Xem đáp án

Độ dài cạnh của hình lập phương đó là:

28 : 4 = 7 (dm)

Diện tích một mặt của hình lập phương đó là:   

7 × 7 = 49 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:                  

49 × 6 = 294 (dm2)

Đáp số: 294dm2.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

 Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Cho hình lập phương có diện tích xung quanh bằng 272mm2.

Vậy diện tích một mặt của hình lập phương đó là ….. mm2

Xem đáp án

Diện tích một mặt của hình lập phương đó là:                 

272 : 4 = 68 (mm2)                                    

Đáp số: 68mm2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 68.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận