Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 1 (có đáp án): Công dân với sự phát triển kinh tế (phần 2)

  • 46670 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội là phát triển kinh tế.


Câu 2:

Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói đến ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: "Phát triển kinh tế khắc phục sự tụt hậu về kinh tế" là khẳng định không đúng khi nói đến ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân.


Câu 3:

Đối với gia đình, phát triển kinh tế là tiền đề để

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Đối với gia đình, phát triển kinh tế là tiền đề để thực hiện tốt chức năng kinh tế.


Câu 4:

Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói đến ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với xã hội?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: "Phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm và thu nhập ổn định" là khẳng định không đúng khi nói đến ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với xã hội.


Câu 5:

Sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình được gọi là gì?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là sản xuất của cải vật chất.


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Không Không Nhi

3 năm trước

mobile tv Music

Đề này dễ lắm ạ
M

3 năm trước

Mi Hanh

D

2 năm trước

Dương Thị Ngân

2 năm trước

Kiệt Võ

N

2 năm trước

Như Trần Hoa

V

1 năm trước

B

11 tháng trước

Bảo Ngân Nguyễn Ngọc

N

10 tháng trước

Nguyễn Tú Linh

T

10 tháng trước

Thy Thy

N

10 tháng trước

Nhật Kỳ Nguyễn

N

9 tháng trước

Nguyệt Đỗ

Bình luận


Bình luận

mobile tv Music
14:28 - 24/03/2020

Thầy cô gửi đề về "hàng hóa -tiền tệ- thị trường " cho em đi ạ

Dịch Phong
09:06 - 06/11/2022

hay