Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12 (có đáp án): Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 1)

  • 17095 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

 Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây là một trong các mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Sử dụng hợp lí tài nguyên là một trong các mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.


Câu 3:

Một trong những mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Một trong những mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là bảo tồn đa dạng sinh học.


Câu 4:

Một trong những phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Một trong những phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là thường xuyên giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường.


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây đúng với phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ là một trong những phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay.


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Trương Thúy

d

1 năm trước

dp1.0a2. chautrinh

V

1 năm trước

Võ Thị Kim Ngân

Bình luận


Bình luận

Quỳnh Nguyễn
20:26 - 23/06/2020

S lại là A

Minh Hảo
21:21 - 17/03/2021

Câu 1 đúng hongg

Minh Hảo
21:21 - 17/03/2021

Câu 1 ghi: đáp án là B xong đánh tick chữ A :))) Má chơi kì vậy :)))

Minh Hảo
21:35 - 17/03/2021

toàn chơi đáp án gì kì so với giải thích là sao

wuhthna
17:35 - 05/05/2023

ủa câu 11 với 13 là khác nhau hả