Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12 (có đáp án): Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 3)

  • 6521 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Rừng khai thác xong thì mọc trở lại nên được xem là:

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Rừng khai thác xong thì mọc trở lại nên được xem là: tài nguyên có thể hao kiệt.


Câu 2:

Tài nguyên không thể hao kiệt là loại tài nguyên:

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Tài nguyên không thể hao kiệt là loại tài nguyên nếu không biết sử dụng đúng thì chất lượng càng giảm và có hại cho con người.


Câu 3:

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã làm cho danh mục các loại tài nguyên thiên nhiên có xu hướng:

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã làm cho danh mục các loại tài nguyên thiên nhiên có xu hướng mở rộng.


Câu 4:

Giải pháp nào sau đây có ý nghĩa hàng đầu trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Ô nhiễm môi trường là vấn đề mang tính toàn cầu do đó việc giải quyết vấn đề này cần sự chung tay của tất cả mọi công dân, đất nước sinh sống trên Trái Đất. Như vậy, thực hiện các công ước quốc tế về môi trường là giải pháp có ý nghĩa hàng đầu trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường. 


Câu 5:

Để giải quyết vấn đề môi trường ở các nước đang phát triển, giải pháp có tính thiết thực hơn cả là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Để giải quyết vấn đề môi trường ở các nước đang phát triển, giải pháp có tính thiết thực hơn cả là có chính sách dân số hợp lý, nâng cao dân trí.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận