Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (có đáp án): Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học (phần 2)

  • 6187 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Sau ngày khai giảng, trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa nô nức đến trường. Thông tin này nói đến nội dung nào trong phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Sau ngày khai giảng, trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa nô nức đến trường. Thông tin này nói đến nội dung thực hiện công bằng trong giáo dục - đào tạo. trong phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo.


Câu 2:

Do lực học trung bình nên H muốn học nghề sau khi thi trung học phổ thông quốc gia. Theo em, việc làm này của H là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Việc làm này của H là phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.


Câu 3:

Gia đình bạn A thuộc hộ nghèo, do vậy bạn A đi học được Nhà nước miễn đóng học phí. Điều này thể hiện phương hướng nào trong các phương hướng cơ bản dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Điều này thể hiện phương hướng thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục của chính sách giáo dục và đào tạo.


Câu 4:

Hiện nay có nhiều cá nhân, tập thể mua quần áo, đồ dùng học tập, thực phẩm mang tặng trẻ em nghèo miền núi. Việc làm trên thể hiện phương hướng cơ bản nào trong phát triển giáo dục và đào tạo?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Hiện nay có nhiều cá nhân, tập thể mua quần áo, đồ dùng học tập, thực phẩm mang tặng trẻ em nghèo miền núi. Việc làm trên thể hiện phương hướng xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nam Thanh
09:07 - 25/04/2023

4. b

wuhthna
18:44 - 05/05/2023

sao 9B đc nhỉ, đề hỏi nhiệm vụ mà

Minh
23:16 - 09/05/2023

9B. xin web hãy chỉnh sớm đi ạ, dạo này em thấy nhiều lỗi kỹ thuật lắm