Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 8 (có đáp án): Chủ nghĩa xã hội (phần 1)

  • 13698 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Mục tiêu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức phấn đấu xây dựng là

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Mục tiêu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức phấn đấu xây dựng là chủ nghĩa xã hội.


Câu 2:

 Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng có mấy đặc trưng cơ bản?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng có tám đặc trưng cơ bản.


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây là đặc trưng cơ bản về chính trị của chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Đặc trưng cơ bản về chính trị của chủ nghĩa xã hội ở nước ta là do dân làm chủ.


Câu 4:

Nước ta đang ở giai đoạn phát triển nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Nước ta đang ở thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.


Câu 5:

Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng là một xã hội phát triển

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng là một xã hội phát triển ưu việt hơn các xã hội trước.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

S

1 năm trước

Sophia

Y

5 tháng trước

YANKY Official

K

3 tháng trước

Khải Phan

D

2 tháng trước

Duy Nguyễn Hoàng

Bình luận


Bình luận

Lê Gia Huy
23:09 - 06/01/2022

:)

Lê Gia Huy
23:09 - 06/01/2022

11A1 Trường THPT Phan Liêm