Trắc nghiệm Giải toán về tỉ số phần trăm có đáp án (Tiếp) (Vận dụng)

  • 1216 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình chữ nhật có chiều dài có chiều dài 36cm, chiều rộng bằng 60% chiều dài.

Vậy diện tích hình chữ nhật là ....

Xem đáp án

Đáp án A

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:        

36 : 100 × 60 = 21,6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật đó là:         

36 × 21,6 = 777,6 (cm2)

Đáp số: 777,6cm2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 777,6.


Câu 2:

Đoạn đường từ huyện về xã dài 7,5km. Người ta đã trải nhựa được 32,5% đoạn đường đó. Hỏi đoạn đường chưa được trải nhựa dài bao nhiêu mét?

Xem đáp án

Đáp án C

Đổi 7,5km = 7500m

Đoạn đường chưa được trải nhựa chiếm số phần trăm so với cả đoạn đường là:              

100% − 32,5% = 67,5% đoạn đường

Đoạn đường chưa được trải nhựa dài số mét là:                  

7500 : 100 × 67,5 = 5062,5 (m)

Đáp số: 5062,5m.


Câu 3:

Một người gửi tiết kiệm 5000000 đồng, biết lãi suất tiết kiệm là 0,6% một tháng. Tính số tiền người đó nhận được sau một tháng.

Xem đáp án

Đáp án B

Số tiền lãi sau một tháng là:      

5000000 : 100 × 0,6 = 30000 (đồng)

Số tiền người đó nhận được sau một tháng là:     

5000000 + 30000 = 5030000 (đồng)

Đáp số: 5030000 đồng.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 35m, chiều rộng là 18m. Người ta dành 25% diện tích đất để trồng rau, còn lại để trồng cây ăn quả.

Vậy diện tích đất trồng cây ăn quả là ...

Xem đáp án

Đáp án C

Diện tích mảnh đất đó là:     

35 × 18 = 630 ()

Diện tích đất để trồng rau là:   

630 : 100 × 25 = 157,5 ()

Diện tích đất để trồng cây ăn quả là:        

630 − 157,5 = 472,5 ()

Đáp số: 472,5.


Câu 5:

Một trại nuôi có 250 con. Trong đó số gà chiếm 20% tổng số con, số vịt chiếm 28,8% tổng số con, còn lại là ngan. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con ngan?

Xem đáp án

Đáp án D

Tỉ lệ phần trăm của số ngan so với tổng số con của trại chăn nuôi đó là:             

100% − 20% − 28,8% = 51,2%

Trại chăn nuôi đó có số con ngan là:            

250 : 100 × 51,2 = 128 (con)

Đáp số: 128 con.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận