Trắc nghiệm Hịch tướng sĩ có đáp án

  • 11000 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Người ta thường viết hịch khi nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Ý nào nói đúng nhất các chức năng của thể hịch ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Kết cấu chung của thể hịch gồm mấy phần?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Trần Quốc Tuấn sáng tác Hịch tướng sĩ khi nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Hịch tướng sĩ được viết theo thể văn gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Hoa Do quang

1 năm trước

ĐÓI XUÂN HIẾU

Bình luận


Bình luận