Trắc nghiệm Hình có trục đối xứng (có đáp án)

  • 1253 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong những hình dưới đây, những hình có trục đối xứng là:

Xem đáp án

Vậy hình 1,2,3,4,6,8 là các hình có trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Hình chữ nhật có bao nhiêu trục đối xứng

Xem đáp án

Vậy hình chữ nhật có 2 trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Hình tam giác đều có mấy trục đối xứng:

Xem đáp án

Vậy hình tam giác đều có 3 trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho hai hình sau, chọn câu đúng:

Xem đáp án

Vậy hình con sao biển có trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho hình sau, chọn câu đúng nhất:

Xem đáp án

Ta có chữ N và Z không có trục đối xứng, chữ O có trục đối xứng.

Vậy hình c) có trục đối xứng.

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Lê Bảo Châu

Bình luận


Bình luận