Trắc nghiệm Khái nghiệm số thập phân có đáp án ( Nhận biết )

  • 1984 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số thập phân gồm có bao nhiêu thành phần?

Xem đáp án

Mỗi số thập phân gồm hai phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong các số sau, số nào là số thập phân?

Xem đáp án

Mỗi số thập phân gồm hai phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy.

Do đó số 0,6; 0,978; 35,7 đều là số thập phân.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Số thập phân 2,008 đọc là:

Xem đáp án

Số thập phân 2,008 đọc là hai phẩy không không tám.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Phần nguyên của số thập phân 14, 58 là 

Xem đáp án

Phần nguyên của số thập phân 14,58 là 14.Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 14.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Làm thế nào để chuyển một phân số không phải là phân số thập phân sang số thập phân?

Xem đáp án

Để chuyển một phân số không phải là phân số thập phân sang số thập phân chuyển các phân số đó thành phân số thập phân sau đó viết phân số thập phân vừa chuyển dưới dạng số thập phân.

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

2 năm trước

leonardo

i love you

Bình luận


Bình luận

Phùng Thị Thu Ngân
21:24 - 09/11/2021

OK

Giang Hương
17:32 - 19/11/2023

9 trên 11