Trắc nghiệm Khi con tu hú có đáp án

  • 8811 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ý nào nói nên đúng nhất hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Bài thơ Khi con tu hú nằm trong tập thơ nào của tác giả Tố Hữu?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Bài thơ nào sau đây không phải là của nhà thơ Tố Hữu?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 4:

Bài thơ Khi con tu hú được viết theo thể thơ nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Câu nào dưới đây nói đúng về Tố Hữu và thơ của ông?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Quynh Anh Nguyên

Bình luận


Bình luận

Minh Nguyễn Nhật
09:51 - 14/03/2021

viet rach