Trắc nghiệm Lão Hạc có đáp án

  • 8728 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Nam Cao là một nhà văn hiện thực xuất sắc với các sáng tác về nội dung chủ yếu nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Nhà văn Nam Cao mất năm 36 tuổi, trong trường hợp nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Tác phẩm Lão Hạc được viết theo thể loại nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Ý nào nói đúng nhất nội dung của truyện Lão Hạc?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Bùi Tiến Hưng

phải có quà nó mới vui
0

9 tháng trước

01.LMN. ÁI 8/2

Bình luận


Bình luận

Nguyên Xinh
21:45 - 03/12/2021

dễ z mà đc có 15\19

Ảnh đính kèm

Thanh Ngọc Emi
10:48 - 02/01/2022

có tự luận nx đi mà đừng có đáp án sẵn trong lúc làm