Bài tập Hiện tượng khúc xạ ánh sáng có đáp án

  • 1293 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường

Xem đáp án

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.

Đáp án: D


Câu 2:

Pháp tuyến là đường thẳng

Xem đáp án

 

 

 

 

 

Pháp tuyến NN’ là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng phân cách giữa hai môi trường tại điểm tới.

Đáp án: B


Câu 3:

Khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Ta thấy:

+ Khi ánh sáng truyền từ không khí sang nước thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

+ Khi ánh sáng truyền từ nước sang không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới

=> Tùy từng môi trường tới và môi trường khúc xạ mà góc tới hay góc khúc xạ sẽ lớn hơn.

Đáp án: D


Câu 4:

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc khúc xạ r là góc tạo bởi

Xem đáp án

 

 

 

 

 

Góc khúc xạ r là góc tạo bởi tia khúc xạ và pháp tuyến tại điểm tới

(Góc N’IK)

Đáp án: A


Câu 5:

Điều nào SAI khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

Xem đáp án

A, B, C - đúng

D - sai vì khi tia sáng đi từ môi trường không khí sang môi trường nước thì góc tới lớn hơn góc khúc xạ.

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận