Trắc nghiệm vật lý 9 ( có đáp án ) Sản xuất điện năng - sử dụng tiết kiệm điện năng

  • 1027 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ở nhà máy nhiệt điện

Xem đáp án

Trong nhà máy nhiệt điện, nhiệt năng được biến thành cơ năng, rồi thành điện năng.

Đáp án: A


Câu 2:

Trong nhà máy nhiệt điện tác nhân trực tiếp làm quay tua bin là:

Xem đáp án

Tác nhân trực tiếp làm quay tua bin là hơi nước

Đáp án: C


Câu 3:

Ở nhà máy thủy điện

Xem đáp án

Trong nhà máy thủy điện, thế năng của nước trong hồ chứa đã được chuyển hóa thành động năng, rồi thành điện năng.

Đáp án: B


Câu 4:

Bộ phận trong nhà máy thủy điện có nhiệm vụ biến đổi năng lượng của nước thành điện năng là

Xem đáp án

Thế năng của nước trong hồ chứa đã được chuyển hóa thành động năng làm quay tua bin có nhiệm vụ biến đổi năng lượng của nước thành điện năng

Đáp án: D


Câu 5:

Ưu điểm nổi bật của nhà máy thủy điện là

Xem đáp án

Ưu điểm nổi bật của nhà máy thủy điện là tránh được ô nhiễm môi trường

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận