Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 10 (có đáp án): Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

  • 3300 lượt thi

  • 48 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục… 1 (phần I)….Trang…53…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Khó khăn mà nước Nga Xô viết gặp phải khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước không phải là

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục… 1 (phần I)….Trang…53…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Tháng 3 - 1921, Đảng Bônsêvích Nga quyết định thực hiện

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục… 1 (phần I)….Trang…53…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Người đề xướng Chính sách kinh tế mới (tháng 3 - 1921) ở nước Nga Xô viết là

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục… 1 (phần I)….Trang…53…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

NEP là tên viết tắt của

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục… 1 (phần I)….Trang…53…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

8 tháng trước

Lê Thảo Nguyên

Bình luận


Bình luận

Diệu Linggg
20:31 - 17/01/2022

câu 24 đáp án thì đúng nhưng giải thích bị sai