Đề số 1 (Ấn Độ)

  • 11455 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tình hình Ấn Độ vào đầu thế kỉ XVII như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án là D


Câu 2:

Lợi dụng cơ hội Ấn Độ suy yếu, các nước tư bản phương Tây đã có hành động gì?

Xem đáp án

Đáp án là B


Câu 3:

Lợi dụng cơ hội Ấn Độ suy yếu, các nước tư bản phương Tây tranh nhau xâm lược Ấn Độ, chủ yếu là

Xem đáp án

Đáp án là D


Câu 4:

Các nước tư bản phương Tây đã lợi dụng cơ hội nào để tranh nhau xâm lược Ấn Độ?

Xem đáp án

Đáp án là D


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

1 năm trước

Dũng Vũ

N

8 tháng trước

Nguyễn Danh Dương

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thị Hồng
19:34 - 13/12/2020

câu 27 D