Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21 (có đáp án): Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam (P1)

  • 25549 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Tuy đã hoàn thành về cơ bản công cuộc bình định Việt Nam những thực dân Pháp vẫn gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…124...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Người đứng đầu phái chủ chiến chủ trương chống Pháp trong triều đình Huế là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…124...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Sau khi cuộc phản công kinh thành Huế (7/1885) thất bại, Tôn Thất Thuyết đã làm gì?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…125...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Nội dung chủ yếu của chiếu Cần vương là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…125...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Phong trào Cần vương diễn ra sôi nổi ở

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…125...SGK Lịch sử 11 cơ bản


4.5

Đánh giá trung bình

75%

13%

13%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Đặng Nghĩa

Rất hay

3 năm trước

Bé Ngốc

2 năm trước

Hang Nguyen

Rất hữu ích và có thể bổ sung thêm được nhiều kiến thức mới mẻ. Nếu ôn lại nhiều lần có thể ôn cách ngày sẽ nhớ được những kiến thức hay này. ❤
A

2 năm trước

Anh Thu

Tốt
n

1 năm trước

nam do

N

6 tháng trước

Nguyên

M

5 tháng trước

Mai Đạt

H

5 tháng trước

Hồ Thị Xuân Hương 10A8 STT 22

Bình luận


Bình luận

Dương Thanh Hiệp
21:18 - 17/03/2022

câu 4: đáp án là D mới đúng, câu hỏi là nội dung chính chứ có phải tác dụng đâu

nam do
10:58 - 11/05/2022

thế ông nêu nội dung chính Cần Vương đi

nam do
11:48 - 11/05/2022

Câu 27: Đáp án A và C đều đúng, vì trận thị xã Hà Tĩnh cũng nổi tiếng vậy