Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 4 (có đáp án): Các nước Đông Nam Á

  • 7166 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chế độ giữ địa vị thống trị ở hầu hết các nước Đông Nam Á giữa thế kỉ XIX là chế độ

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1….Trang…18…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Từ giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ở hầu hết các nước khu vực Đông Nam Á ở trong giai đoạn 

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1….Trang…18…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Trước tình hình chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á làm vào khủng hoảng triền miên, các nước thực dân phương Tây đã có hành động gì?

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1….Trang…18…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Nước nào trong khu vực Đông Nam Á vẫn giữ được nền độc lập của mình trước sự xâm lược của các nước thực dân phương Tây?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1….Trang…18…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Ngay từ thế kỉ XV, XVI thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan đã có mặt và từng bước chiếm lĩnh thị trường ở

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1….Trang…18…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận