Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939 (P1) có đáp án

  • 9055 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Trong giai đoạn 1936 - 1939, nhân dân Việt Nam chưa thực hiện

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

 Đại hội VII Quốc tế cộng sản đã xác định nhiệm vụ trước mặt của cách mạng thế giới là gì?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Năm 1937, ai được cử sang Đông Dương giữ chức Toàn quyền Đông Dương?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Một trong những ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hà Phúc

Có câu trả lời đúng nhưng kết quả sai
B

4 tháng trước

Bach Chang

Bình luận


Bình luận