Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950-1953)(P1) có đáp án

  • 5490 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn T. Hoa
16:55 - 03/03/2020

Câu 8 có gì sai k ạ
Theo e là ý B trong lược đồ ở sgk cũng ghi rõ ràng là đông khê trước thất khê chứ ạ

Thủy Thanh
18:03 - 02/04/2020

Chuẩn luôn