Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950-1953)(P2) có đáp án

  • 5483 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Nét nổi bật trong nghệ thuật chỉ đạo chiến dịch Hoà Bình?  

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Chiến dịch Hoà Bình được tiến hành trong thời gian nào ?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Kết quả của chiến dịch Thượng Lào ?  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Chiến dịch Trần Hưng Đạo diễn ra ở đâu ?  

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Hướng tiến công của quân ta trong chiến dịch Quang Trung ?  

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận