Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23 (có đáp án): Khôi phục và PTKT-XH miền Bắc-Giải phóng hoàn toàn

  • 5072 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 của quân dân Việt Nam đã lần lượt trải qua các chiến dịch

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam được Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7/1973) xác định là gì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Thắng lợi nào dưới đây có tác dụng củng cố quyết tâm của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong việc đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình miền Nam Việt Nam trong những năm 1973 - 1974?  

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3.5

Đánh giá trung bình

33%

33%

0%

33%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Thanh Mai Dinh Thi

2 năm trước

Nhã Linh

l

5 tháng trước

lê ngọc mai

Bình luận


Bình luận

Võ Thị Cẩm Tú
08:29 - 13/11/2020

Câu 21:đáp án d