Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (P1) có đáp án

  • 8849 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trước Chiến tranh thế Giới thứ II, Inđônêxia là thuộc địa của nước nào ?

Xem đáp án

Đáp án C

Ở In-đô-nê-xi-a, ngay từ thế kỉ XV, XVI thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan đã có mặt và từng bước chiếm lĩnh thị trường. Đến giữa thế kỉ XIX, Hà Lan hoàn thành việc xâm chiếm và thiết lập nền thống trị thực dân trên đất nước In-đo-nê-xi-a.


Câu 2:

Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, 3 nước ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là

Xem đáp án

Đáp án C

Tận dụng thời cơ Nhật Bản đầu hàng đồng minh, vào giữa tháng 8/1945 nhân dân Đông Nam Á đứng lên đấu tranh trong đó có Indonexia tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa Indonexia (17/8/1945), nhân dân Việt Nam tiến hành Tổng khởi nghĩa và ngày 2/9/1945 nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, tháng 8/1945 nhân dân các bộ tộc Lào nổi dậy đến ngày 12/10 nước Lào tuyên bố độc lập.


Câu 4:

Nước nào dưới đây tuyên bố độc lập và thành lập chế độ cộng hoà sớm nhất ở Đông Nam Á ?

Xem đáp án

Đáp án D

Tận dụng thời cơ, Nhật Bản đầu hàng Đồng minh, ngày 17/8/1945, Indonexia tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa Indonexia


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận