Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 6: Nước Mĩ (P1) có đáp án

  • 11933 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mĩ đạt được kết quả nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Yếu tố nào dưới đây không phải là nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ II ?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ bị phá vỡ sau sự kiện

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Tháng 7/1969 diễn ra sự kiện nào trong lịch sử nước Mĩ?

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

1 tháng trước

Bảo Anh Nguyễn

good

Bình luận


Bình luận