Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 7: Tây Âu (P2) có đáp án

  • 6386 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Một trong những cơ quan chính của Liên minh châu Âu (EU) là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Ngày 18/4/1951, sáu nước Tây Âu (Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Bỉ, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua) đã thành lập tổ chức

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Ngày 25/3/1957, sáu nước Tây Âu (Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Bỉ, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua) đã thành lập tổ chức

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Từ thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế các nước Tây Âu đều

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận