Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 8: Nhật Bản (P1) có đáp án

  • 8182 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 2000 là

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Hiến Pháp mới (1947) quy định chế độ chính trị của Nhật Bản là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Ngày 8/9/1951, Nhật Bản kí kết với Mĩ

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận