Trắc nghiệm Lịch sử 12: Quan hệ quốc tế (1945 – 2000) có lời giải chi tiết

  • 2778 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (1949) và tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận